• Avaliacao dos efeitos e impactos económicos e sociais do FNE-rural 

      Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Banco del Nordeste de Brasil; Furche, Carlos; C Franca, Francisco Mavignier; Porto de Oliveira, Alfredo Agusto; Santana, Silvio da Rocha (IICA, 1993)
      Se refiere al Fondo Constitucional de Financiamiento de Nordeste (FNE), la evaluación de efectos e impactos de programas rurales.